Bingo -1

Hemen dituzue bidekoklasetan egindako BINGO bat. Ikasle bakoitzak kartoi bat aukeratu behar du.
Kartoi bakoitzean zenbakiak izan beharrean pasarteak daude. Irakasleak edo beste ikasle batek erruleta mugitu eta dagokion zenbakiaren pasartea jo behar du denontzat bi edo hiru aldiz. Bakoitzak entzun eta ikusi behar du ea pasarte hori dagoen ala ez bere kartoian. "Lerro" bat edo "bingo" kantatzean ikasleak bere klarinetearekin jo behar du pasarteak ongi dagoen ala ez zehazteko.

Aquí tenéis un BINGO realizado en las videoclases. Cada alumno debe elegir un cartón. En cada cartón en lugar de de haber números, hay pasajes cortos. EL profesor u otro alumno moverá la ruleta de los números y tocará para todos el fragmento correspondiente dos o tres veces. Cada uno debe escuchar y señalar el fragmento que suena si está en su cartón. Cuando se cante línea o bingo, el alumno que ha cantado, debe de tocar los fragmentos correspondientes para comprobar que es correcto.

Erruleta - Ruleta

Zenbaki bat ateratzean, kendu daiteke berriro ez ateratzeko. - Cuando salga un número, se puede suprimir para que no salga de nuevo
1. Kartoia - Cartón 1  2. Kartoia - Cartón 2 
3. Kartoia - Cartón 3 4. Kartoia - Cartón 4 
..eta hemen zenbaki bakoitzari dagokion pasarteak - Y aquí los pasajes que corresponden a cada número.